Author Archive

Μήνυμα με την ευκαιρία έναρξης της Ημερίδας Κυκλοφοριακής Αγωγής

Το αυτοκίνητο δεν είναι απλώς ένα μέσο, αλλά έχει αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας.

Είναι διαπιστωμένο ότι η χώρα μας βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης στα τροχαία ατυχήματα, από τα οποία δυστυχώς πολλά είναι θανατηφόρα. Λένε ότι κάθε χρόνο ένα μικρό χωριό χάνεται από τους θανάτους που συμβαίνουν στους δρόμους της Ελλάδας και δυστυχώς η πλειοψηφία από αυτές τις απώλειες αφορά νέες ηλικίες. Οι αιτίες είναι πολλές. Η βασικότερη όμως, ανεξάρτητα από δικαιολογίες που διατυπώνονται κατά καιρούς, είναι η έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής.

Τι σημαίνει κυκλοφοριακή αγωγή;
Σημαίνει μαθαίνω να συμπεριφέρομαι ως οδηγός, ως πεζός, ως πολίτης.

Μια διαδικασία που είναι αναγκαίο πλέον να ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία, από την ηλικία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η καλλιέργεια της οδικής συνείδησης είναι μια διαδικασία διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης, που πρέπει να ξεκινά εγκαίρως. Από την ηλικία, που διαμορφώνουμε χαρακτήρες και προσωπικότητες.

Ως εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως Δήμαρχος Κορυδαλλού χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για την ένταξη καινοτόμων προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Για αυτό, μια από τις πρώτες μας πρωτοβουλίες ήταν να αξιοποιήσουμε αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα του Υπουργείου στα περισσότερα σχολεία της πόλης μας.

Ο Δήμος Κορυδαλλού στηρίζει και θα στηρίζει από εδώ και στο εξής ενεργά οποιαδήποτε προσπάθεια συμβάλλει στη ψυχική, συναισθηματική, κοινωνική και σωματική υγεία των παιδιών.

Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών και γονέων σε αυτή την κατεύθυνση. Οποιαδήποτε προσπάθεια συντελεί στη γνώση και στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων και των συνθηκών που έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά και οι νέοι μας.

Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία συμβάλλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, όπου τα παιδιά, δεν είναι μόνο παθητικοί δέκτες, αλλά αυτενεργούν, επικοινωνούν, διαμορφώνουν προσωπικότητα.


Ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες εξήγγειλε από την επόμενη χρονιά ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης

Τη διαμόρφωση θεσμών και διαδικασιών που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια σχέση διαρκούς διαλόγου μεταξύ Δήμου και πολιτών με την εφαρμογή συμ-μετοχικών διαδικασιών ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Σταύρος Κασιμάτης με αφορμή τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος του 2007.
Όπως ανακοίνωσε, το επόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα –αφού φέτος δεν υπήρχε χρονικά η δυνατότητα- θα είναι προϊόν διαλόγου και θα συνδιαμορφώνεται με τους δημότες. Κάθε Οκτώβριο σε μεγάλες λαϊκές συνελεύσεις και με βάση τις οικονομικές δυνατότητες δημοτική αρχή και δημότες θα σχεδιάζουν και θα αποφασίζουν από κοινού τα έργα και τις δράσεις ανά γειτονιά. Την επόμενη χρονιά και για ένα μήνα, Δήμαρχος και δημοτική αρχή θα λογοδοτούν στους δημότες για όσα είχαν συναποφασιστεί και θα διαμορφώνουν το νέο σχεδιασμό.

«Έτσι αντιλαμβανόμαστε εμείς τη λογοδοσία και τον κοινωνικό διάλογο. Ως μια α-νοιχτή διαδικασία με τη συμμετοχή των πολιτών. Η αναζήτηση των ευρύτερων δυνα-τών συναινέσεων, η διαφάνεια στη λειτουργία του Δήμου, η μετρήσιμη αποτελεσμα-τικότητα της δράσης μας, θα αποτελέσουν τη βάση της πολιτικής που θα ασκήσουμε. Όραμά μας να θέσουμε τα θεμέλια για τη συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών στις αποφάσεις για το μέλλον της πόλης»» δήλωσε ο Δήμαρχος Κορυδαλλού.


Ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης τον Προϋπολογισμό 2007 του Δήμου

Με «προίκα» το χρέος των 27 εκατομμυρίων € που κληροδότησε η προηγούμενη δημοτική αρχή, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός εσόδων- εξόδων του 2007 από το Δημοτικό Συμβούλιο Κορυδαλλού.
φετινός προϋπολογισμός που κυμαίνεται στα 67, 2 εκατομμύρια € παρουσιάζεται καταρχήν μειωμένος σε σχέση με τον περσινό, αφού η νέα δημοτική αρχή δεν συμπεριέλαβε έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές, αλλά έργα αποκλειστικά από πόρους και έσοδα του Δήμου.
«Τα έργα όμως που δικαιούται ο Κορυδαλλιώτικος λαός από την Πολιτεία θα τα διεκδικήσουμε επίμονα και με αγωνιστικότητα» τόνισε ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης στην τοποθέτησή του, κατά την οποία περιέγραψε τι παρέλαβε η νέα δημοτική αρχή αλλά και τον προγραμματισμό και τους στόχους της για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της πόλης, όπως οι Φυλακές, η ανέγερση του Αθλητικού Κέντρου στα Λατομεία, η ανέγερση του Δημαρχείου και η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης.
«Δεν θα προσπαθήσουμε να ωραιοποιήσουμε την πραγματικότητα, θα λέμε πάντα την αλήθεια στους Κορυδαλλιώτες, θα αγωνιστούμε και πιστεύω ότι στο τέλος της τετραετίας το σύνολο του προγράμματός μας θα έχει υλοποιηθεί».
Αναφερόμενος στο χρέος της δημοτικής αρχής ανέφερε ότι φτάνει με τους μέχρι σήμερα υπολογισμούς τα 27 εκατομμύρια €, ενώ καθημερινά πιέζουν οι δεκάδες διαταγές πληρωμής των απλήρωτων προμηθευτών του Δήμου.
Ω πρώτες προτεραιότητες της δημοτικής αρχής ανέφερε την ενίσχυση του τομέα καθαριότητας με νέο προσωπικό και νέο εξοπλισμό, την στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας με μηχανικούς, αφού σήμερα διαθέτει λιγότερους μηχανικούς και από Δήμους 4.000 κατοίκων, αλλά και την ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό των τμη-μάτων πληροφορικής και πρασίνου, όπου παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες αδυναμίες, ενώ υπογράμμισε ότι ο Δήμος Κορυδαλλού διαθέτει πληθώρα διοικητικού προσωπικού, αλλά έχει μεγάλες ελλείψεις σε επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.
Στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοίνωσε επίσης τη λειτουργία τις επόμενες μέρες των γραφείων των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης αλλά και τη συμμετοχή τους στο ενημερωτικό έντυπο του Δήμου στο οποίο θα υπάρχουν σελίδες για να εκφράζουν τις απόψεις τους. «Δεν αποκλείουμε τις διαφορετικές απόψεις, δεν φοβόμαστε τον διάλογο. Πεποίθησή μας είναι ότι όλοι μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα» υπογράμμισε.